Service

Viken Heis tilbyr service på alle type heiser og løfteinnretninger iht TEK 17. Vi oppdaterer hos på gjeldene regelverk slik at du som kunde skal slippe.

Servicen blir gjennomført med en detaljert sjekkliste som omfatter hele heisen/løfteinnretningen slik at alt blir sjekket. Vi kontakter kunde før og etter besøket, og loggfører besøket elektronisk og i loggbok.

Viken Heis har ingen bindingstid og leverer åpne alarmløsninger, dette for å sikre kunden trygghet og fleksibilitet.

Store nok til å yte god service, små nok til å kjenne deg

Mange har en gammel serviceavtale som bare har blitt indeksregulert år etter år og kan spare mye på å innhente et nytt servicetilbud.